Po zakończeniu I wojny światowej Niemce weszły w skład II Rzeczypospolitej[1.1]. W 1921 r. w Niemcach mieszkało 105 Żydów.

W pierwszych dniach II wojny światowej Niemce zajęły wojska niemieckie. W październiku 1940 r. przewodniczącym Judenratu był Berkowicz, który podlegał pod Centralną Żydowską Radę Starszych Wschodniego Górnego Śląska (Centralny Judenrat Wschodniego Górnego Śląska) w Sosnowcu. Na dzień 01.10.1940 r. w Niemcach mieszkało 145 Żydów. Wszyscy oni zostali deportowani do getta w Sosnowcu.

W maju 1942 r. Niemcy przeprowadzili wielką akcję wywózki śląskich i zagłębiowskich Żydów do niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Prawdopodobnie to wtedy, Żydzi z Niemc znaleźli się w „transporcie śmierci” wysłanym do Auschwitz-Birkenau.

Bibliografia

  • Namysło A., Zanim nadeszła Zagłada... Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej, Sosnowiec 2008, s. 20.]].
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Obecnie w granicach Sosnowca. Niemce zmieniły nazwę w 1945 r. na Ostrowy Górnicze.