Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1787 1 036    
1845 1 559    
1855   29 rodzin  
1861 1 967    
1905 2 158    
1925   3  
1939 2 727    
1971 4 500    
2007 6 828    
Drukuj