• ul. Kazimierza Wielkiego 9b
    09-400 Płock

Szczegółowe protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 31 maja 1946 sporządzone w związku z przejmowaniem majątku Gminy przez Państwo.

Drukuj