• Na początku XVI wieku rabinem Ostroga był Kalman Hebrkasten, który założył w mieście jesziwę.
  • Salomon Lurja - 1540-1560
  • Izajasz Horowic - 1602-04
  • Szmuel Eliezer Edels - 1615–32
  • Dawid Sega - 1642–49.
  • Neftali Kohen
  • Joel Halperin - 1690–1710
  • Elijachu Chubierow został rabinem Ostroga w 1892 roku
  • Mordze Ginsburg - rabin Ostroga od 1932 roku 

Źródło:

 

 

Drukuj