Budżet Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Ostrowie Lubelskim z 15.05.1930 roku za rok 1930, zawierający po stronie dochodów przychód z łaźni, synagogi oraz cmentarza; po stronie rozchodów pensje pracowników gminy, utrzymanie łaźni, synagogi, cmentarza, remont synagogi.

Drukuj