Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Relacje polsko-żydowsko-niemieckie w lokalnych społecznościach”.

XVI i XVII w. to w dziejach Europy okres długoletnich i wyniszczających wojen na tle religijnym. W tym samym czasie nazywana krajem bez stosów Rzeczpospolita Obojga Narodów uchodziła za państwo tolerancyjne, gdzie koegzystowały ze sobą różne narodowości i religie. Państwo to zamieszkiwali nie tylko Polacy i Litwini, ale i ludność ruska, Żydzi, Ormianie, Niemcy, Tatarzy, a nawet Włosi, Szkoci, Holendrzy czy Francuzi. Przez ponad dwa wieki te wszystkie grupy narodowościowe tworzyły wielkie kilkumilionowe państwo. Wielokulturowy charakter tych ziem utrzymał się  podczas zaborów, a nawet później,  przerwała go dopiero brutalnie II wojna światowa.

Tematem tegorocznej, szóstej już, konferencji pragniemy uczynić wspólną, polską, niemiecką i żydowską przeszłość od epoki renesansu do połowy XX wieku. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólną koegzystencją Polaków, Niemców i Żydów oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 30 października 2018 r. na adres: lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 31 października 2018 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 4 listopada 2018 r. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak

prof. dr hab. Roman Dziergwa

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.

dr Krzysztof Morta

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Krzysztof Morta (przewodniczący)

mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)

dr Magdalena Jóźwiak

Drukuj