We wtorek 5 marca w krakowskim magistracie przyznano Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała SJ. Nagroda jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za inicjatywy społeczne na ich rzecz. W tym roku przyznano ją po raz piąty, w dziewiątą rocznicę śmierci jej patrona.

W pierwszej kategorii laureatem został Stefan Wilkanowicz, katolicki intelektualista od kilkudziesięciu lat działający na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. Drugie wyróżnienie odebrała nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza. Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus zostali nagrodzeni za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich. To z ich inicjatywy w Olkuszu od 2006 r., w rocznicę likwidacji getta, odbywa się marsz pamięci. Również dzięki nim ukazało się kilka prac na temat Żydów olkuskich, opisano też dwa znajdujące się w mieście cmentarze żydowskie. Przyjaciele kontynuują działalność nieistniejącego już dziś Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama", które organizowało koncerty muzyki klezmerskiej, spotkania autorskie oraz prowadziło prace porządkowe na cmentarzach żydowskich. W imieniu laureatów, za wyróżnienie podziękował Ireneusz Cieślik. Przyznał, że działalność Grupy od samego początku wynikała z potrzeby sumienia.

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała została ustanowiona w 2008 r. przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze". Jej patronem jest ks. Stanisław Musiał (1938-2004), jezuita, publicysta, teolog, żarliwy poszukiwacz prawdy. W ubiegłych latach jej laureatami byli: Jan Błoński, Miasto i Gmina Chmielnik, Joanna Tokarska-Bakir, Bogdan Białek, Bożena i Jerzy Wyrozumscy, Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie, Anna Lebet-Minakowska oraz ks. Manfred Deselaers.

Źródło: „Gazeta Krakowska Małopolska”, Katarzyna Janiszewska Dbają o pamięć o Żydach (06.03.2013 r.)

Drukuj