Celem projektu „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego” jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie w formie drukowanej wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa – „małego żydowskiego miasteczka, które było” jak określał je Hillel Adler. Bogata, żydowska tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnienia obecnym i przyszłym pokoleniom. Poznanie konkretnego Świadka i jego historii przez uczniów szkół średnich Ożarowa, mieszkańców, seniorów ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie, ale także przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości wobec Żydów. Ma być zatem maleńkim krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Celem pośrednim jest również chęć dotarcia do potomków ożarowskich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach. 

We wrześniu 2018 r. w Ożarowie, a w październiku w Krakowie, odbędzie się promocja pierwszego tomu serii: Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera – ocalonego z Zagłady, późniejszego profesora Hebrew Union College, "wyzwoliciela zwojów IV groty qumrańskiej". Więcej informacji na stronie www.boznica.pl [dostęp: 11.07.2018].

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Miasta i Gminy Ożarów; Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny; Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie; Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – pod patronatem honorowym: Michaela Schudricha – Naczelnego Rabina Polski oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Drukuj