Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1662 401 32 7,9
1790 1118 477 42,6
1820 2471 1413 57,2
1831 2913 1859 63,8
1846 3033 1823 60,1
1851 2830 1601 56,6
1860 2983 1703 57,1
1897 6076 2425 39,9
1905 7363 4050 55,0
1915 5552 3968 71,4
1921 7224 3376 46,7
1931 8906 2949 33,1

"W chwili wybuchu wojny w Opocznie zamieszkiwało od 2825 do 2934 Żydów (...) Ogólna sytuacja panująca w Opocznie sprawiła, że wcześnie, bo już w listopadzie 1940 roku niemieckie władze podjęły decyzję o utworzeniu w mieście getta (...) Kres istnienia żydowskiej dzielnicy zamkniętej w Opocznie przyniósł dzień 27 października 1942 roku (...) Getto zostało ostatecznie zlikwidowane 6 stycznia 1943 roku a jego wszystkich mieszkańców wywieziono do Treblinki." S. Piątkowski, Opoczno w latach wojny i okupacji (1939-1945) [w:] Opoczno. Studia i szkice w dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003, s. 239-244.

Populacja Opoczna w 2009 roku liczyła 22 744 mieszkańców.

Źródła:

Dane za lata 1662, 1790: Z.Guldon, J. Muszyński, Powstanie i dzieje miasta w okresie przedrozbiorowym (do 1795 roku) [w:] Opoczno. Studia i szkice w dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003, s. 43, 47.

Dane za lata 1820-1860: S. Piątkowski, Opoczno w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809-1864) [w:] Opoczno. Studia i szkice w dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003, s. 89, tabela 1.

Dane za lata 1897-1905: S. Piątkowski, Opoczno w okresie niewoli nadorowej (1865-1914) [w:] Opoczno. Studia i szkice w dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003, s. 132.

Dane za rok 1915: L. Świątek, Opoczno w latach 1914-1918 [w:] Opoczno. Studia i szkice w dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003, s. 176.

Dane za lata 1921-1931: M. Łuczkowski, Opoczno w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Opoczno. Studia i szkice w dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003, s. 188, tabela 2, 189.

Drukuj