Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle liczbie mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1792 867 135 15,6
1808 1143 382 33,4
1827 2061 809 39,3
1857 3972 2412 60,7
1865 5233 3362 64,2
1897 9785 5910 60,4
1909 12 659 7215 57,0
1921 13 425 6812 50,7
1927 16 255 7060 43,3
1931 17 803 6878 38,6
2008 23 540    

Źródła:

  • Dobroński A., Ostrów Mazowiecka w XVIII-XIX wieku, [w:] Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, Warszawa 1975, s. 90, 98, Dane za rok 1792, 1865.
  • Dymek B., Ostrów Mazowiecka w latach 19181939, [w:] Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, Warszawa 1975, s. 213. Dane za lata 1927, 1931.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 37. Dane za lata 1808, 1827, 1857, 1897, 1921.
  • Zakrzewski A., Ostrów Mazowiecka w latach 18671918, [w:] Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, Warszawa 1975, s. 192. Dane za rok 1909.
Drukuj