Data  Miasto Olsztyn Powiat olsztyński
  Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Procentowy udział ludności żydowskiej Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Procentowy udział ludności żydowskiej
1816 60 2,89
1819 60 2,88
1820 56 2,49
1831 82 2,94
1840 95 3,07
1846 129 3,63 39 328 217 0,55
1849 137 4,07
1852 3717 130 3,5
1861 4269 139 3,26
1871 5529 212 3,83
1880 7941 331 4,17
1885 11 294 321 2,84
1890 19 375 420 2,17 77 612 532 0,69
1895 21 579 494 2,29 81 797 604 0,74
1905 27 394 471 1,72
1910 33 077 484 1,46
1925 38 105 612 1,61 93 913 676 0,72
1933 43 043 448 1,04 100 046 506 0,5
1939 46 513 138 0,3 103 590 158 0,15

Źródła:

  • Jasiński G., Olsztyn w latach 1772–1918, [w:] Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 228.
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online [[urle:http://www.verwaltungsgeschichte.de/allenstein]] [dostęp: 26.09.2013].
  • Sembrzycki J. K., Olsztyn, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. VII, Warszawa 1886, s. 534.
  • Sommerfeld A., Juden im Ermland, [w:] Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, red. M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick, Hildesheim 2000, s. 49.
  • Sommerfeld A., Juden im Ermland – Ihr Schicksal nach 1933 r., [w:] Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 10/1991, Münster 1991, s. 44.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, ss. 103–104.

Ludność żydowska w Olsztynie w latach 1946–1949:

Data

Liczba Żydów zarejestrowanych w

Wojewódzkim Komitecie

Żydowskim w Olsztynie

21.01.1946 57
01.02.1946 153
01.07.1946 228
01.09.1946 229
Początek 1947 289
31.07.1947 210
31.12.1947 213
01.04.1948 219
30.06.1948 193
22.04.1949 119

Źródło:

  • Archiwum Państwowe w Olsztynie, Wojewódzki Komitet Żydowski w Olsztynie, sygn. 42/487/8 – Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego (1946–1949).
Drukuj