W 1825 r. do prywatnej szkoły żydowskiej w Olsztynie uczęszczało 15 dzieci. Na przełomie XIX i XX w. panna Simonson nauczała dziewczynki zasad religii mojżeszowej. Chłopców uczył rabin Olitzki oraz kantor Karo[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Jasiński J., Olsztyn w latach 1772–1918, [w:] Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, ss. 228–229.