• Adelsberger L., Auschwitz. Ein Tatsachenbericht. Das Vermachtnis der Opfer fur uns Juden und fur alle Menschen, Berlin 1960.
 • Auschwitz: Pamięć i edukacja, Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau 2009.
 • Auschwitz. Zeugnisse und Berichte, oprac. H.G. Adler, H. Langbein, E. Lingens-Reiner, Frankfurt am Main 1962.
 • Bartosik I., Willma A., Ja z krematorium Auschwitz. Rozmowa z Henrykiem Mandelbaumem, Bydgoszcz 2009.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Birenbaum H., Nadzieja umiera ostatnia, Oświęcim 2001.
 • Birenbaum H., Wołanie o pamięć, Oświęcim 1999.
 • Camon F., Rozmowa z Primo Levim, Oświęcim 1997.
 • Cling M., Wy, co wchodzicie tutaj... Dziecko w Auschwitz, Oświęcim 2008.
 • Czech D., Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim-Brzezinka 1992.
 • Dagan B., Błogosławiona bądź wyobraźnio przeklęta bądź. Wspomnienia 'Stamtąd', Oświęcim 2009.
 • Dawidowicz L., The War Against the Jews, Bantam 1986.
 • Filip L., Żydzi w Oświęcimiu 19181941, Oświęcim 2003.
 • Fridman F., Hołuj T., Oświęcim, Warszawa 1946.
 • Hurman A., Hurman S., Pod osłoną nocy, Kraków–Oświęcim 2007.
 • Laks S.Gry oświęcimskie, Oświęcim 1998.
 • Levi P., Survival in Auschwitz and The reawakening: two memoirs, New York 1986.
 • Liblau C., Kapo z Auschwitz, Oświęcim 1996.
 • Łępkowski A., Tak było..., Oświęcim 2006.
 • Mark B., Megiles Ojszwic, Tel Awiw 1970.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995.
 • Millu L.Dymy Birkenau, Oświęcim 2007.
 • Numery mówią Wspomnienia więźniów Auschwitz, Katowice 1980.
 • Oswiencim, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, ss. 954–955.
 • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (19181939), Kraków 2005.
 • Smoleń K., Auschwitz 19401945, Oświęcim 1961.
 • Sefer Oszpicin, red. Ch. Wolnerman, A. Burstin, M. S. Geshuri, Jeruszalajim 1977.
 • Szyndler A., Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVIXVII (do roku 1772). Zarys problematyki, „Studia Judaica” 2002, nr 2 (10).
 • Szyndler A., Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVIXVII (do roku 1772). Zarys problematyki, „Studia Judaica” 2003, nr 1 (11).
 • Szyndler A., Status prawny Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 18901927, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003.
 • Świeboccy T. i H., Auschwitz. Głosy z otchłani, Oświęcim 1994.
 • Świebocka T., Piper F., Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, Oświęcim 1993.
 • Świebocka T., Architektura zbrodni. System zabezpieczenia i izolacji obozu Auschwitz, Oświęcim 2008.
 • Świebocka T., Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Krótka historia i podstawowe fakty, Oświęcim 2005.
 • Świebocka T., Architektura zbrodni. Budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz IIBirkenau, Oświęcim 2001.
 • Venezia S., Sonderkommando. W piekle komór gazowych, Warszawa 2009.
 • Wagner B. C., IG Auschwitz. Zwangsarbeit und Vernichtung von Häftlingen des Lagers Monowitz 1941–1945, München 2000.
Drukuj