Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1796 2839 20 0,7
1816 4050 98 2,4
1825 5978 200 3,3
1834 6496 294 4,5
1846 7809 484 6,2
1855 8333 537 6,4
1861 9608 590 6,1
1871 12 029 694 5,8
1885 15 975 764 4,8
1900 22 810 696 3,1
1910 33 907 ok. 500 1,5
1931 47 865 607 1,3
1939 50 540 280 0,6
2012 121 576

Źródła:

  • Borkowski M., Niespełna stulecie pokoju (18161918), [w:] Opole. Dzieje i tradycja, red. B. Link, K. Tarka, U. Zajączkowski, Opole 2011, ss. 91, 93, 96, 103 – dane za lata 1871–1910.
  • Dubiel K., Rozwój terytorialny miasta Opola, Opole 1968, s. 35, tabela 5 – dane za lata 1931–1939.
  • Idzikowski F., Opole. Dzieje miasta do 1863 roku, Opole 2002, ss. 191, 218–219 – dane za lata 1796–1861.
Drukuj