Przy drodze wylotowej z Orli w kierunku Szczyt znajduje się drugi z orlańskich cmentarzy, założony w związku z brakiem miejsca na starej nekropolii przy synagodze. Do dziś zachowało się kilkanaście nagrobków kamiennych, nieokreślona ich liczba może znajdować się płytko pod ziemią. Cmentarz zajmuje ok. 1,5 ha, jest nieogrodzony, zarośnięty trawą. W kilku miejscach widać ślady rozkopywania.

 

Drukuj