Od XVII w. do drugiej wojny światowej następował w Ostrowcu ciągły wzrost zaludnienia żydowskiego W 1662 r. w było tu w sumie 385 płatników pogłównego, w tym 81 Żydów (21 % ludności Ostrowca). W 1674 r. pogłówne opłaciło tutaj 269 katolików i 58 Żydów (21,5 %), a w 1676 r. – 223 chrześcijan i 62 starozakonnych (21,7 %). W 1765 r. kahał ostrowiecki liczył 904 osób, w tym 717 mieszkało w samym Ostrowcu. W 1787 r. tutejsza gmina żydowska liczył 739 Żydów, w tym w Ostrowcu 354 (35 % wszystkich mieszkańców miasta; zob. też tabela 1). W 1827 r. Żydzi stanowili już ponad 54 % (1039 starozakonnych) wszystkich mieszkańców miasta. W 1921 r. ludność żydowska osiągnęła tutaj liczebność 10 095 osób, a we wrześniu 1939 r. mieszkało tu ok. 8 000 Żydów. Po wojnie, w maju 1945 r. pozostało w Ostrowcu zaledwie 193 Żydów[1.1].

Zaludnienie kahału ostrowieckiego w 1787 r.
Lp. Miejscowość Liczba Żydów
1 miasto Ostrowiec 354
2 miasto Kunów 7
3 miasto Waśniów 6
4 Boksyce 9
5 Boleszyn 8
6 Bostów 4
7 Broniszowice 5
8 Bukówka 4
9 Chmielów 11
10 Chybice 7
11 Czajęcice 6
12 Częstocice 7
13 Dąbrowa 5
14 Denkówek 3
15 Dobruchna 6
16 Garbacz 8
17 Godów 3
18 Grabłów 3
19 Gromadzice 2
20 Jadowniki 9
21 Janik 6
22 Jeleniów 10
23 Kosowice 6
24 Kowalkowice 5
25 Krynki 5
26 Łapiguz 8
27 Łomno 10
28 Małachów 4
29 Michałów 7
30 Miłków 12
31 Mirkowice 5
32 Mirocice 4
33 Mirogonowice 4
34 Modrzewie 6
35 Momina 8
36 Mychów 4
37 Nagorzyce 7
38 Nietulisko 16
39 Nosów 6
40 Ostrówek 8
41 Pawłów 2
42 Pękosławice 7
43 Pokrzywianka 2
44 Pokrzywnica 5
45 Prawęcin 7
46 Rzepin 15
47 Serwis 6
48 Skoszyn 7
49 Sosnówka 3
50 Stryczowice 6
51 Styków 8
52 Szeligi 8
53 Szewna 3
54 Szwarszowice 6
55 Wałsnów 2
56 Wawrzeńczyce 6
57 Wieloborowice 10
58 Włochy 10
59 Wodziradz 2
60 Zajączkowice 7
61 Zdoły (Doły Biskupie?) 3
62 Zwola 6
W sumie 739

Źródło: Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, kartoteka materiałów do słownika historyczno-geograficznego województwa sandomierskiego w dobie Sejmu Czteroletniego, Ostrowiec; B. Kumor, Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1787 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 38, 1979, s. 169, 176; ibidem, t. 39, 1979, s. 238, 240-242; J. Kaczor, kahał ostrowiecki w XVII-XVIII wieku, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. W. Kowalskiego i J. Muszyńskiej, Kielce 1996, s. 65-67.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Zob. m.in.: A. Penkalla, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 67; idem, Ostrowiec Świętokrzyski, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, pod red. J. Tomaszewskiego i A. Żbikowskiego, Warszawa 2001, s. 375.