W Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie prac porządkowych w przedwojennej kamienicy przy ulicy Iłżeckiej odnaleziono kilkanaście broszur, fragmenty książek, rękopisy, czasopisma, pocztówki, a także opaskę z gwiazdą Dawida, jakie w czasie okupacji nosili Żydzi .

W czasie II wojny światowej kamienica, w której dokonano odkrycia znajdowała się na terenie ostrowieckiego getta. Judaika, z których najstarsze mają ponad 100 lat, zostały odnalezione w zakurzonych stertach śmieci. Dla Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu są to niezwykle cenne znaleziska. Do czasów współczesnych zachowało się niewiele takich dokumentów.

Ostrowiec w czasie wojny był systematycznie niszczony, w tym także ślady kultury materialnej. Zdaniem historyka Marka Maciągowskiego, zajmującego się historią Żydów na Kielecczyźnie, pełną wartość tych znalezisk będzie można oszacować dopiero po przetłumaczeniu publikacji napisanych po hebrajsku. Szczególnie cenna dla muzeum może być opaska oraz pocztówki, bo "wiążą się z historią konkretnych ludzi". Muzeum już umówiło się ze specjalistą, który pomoże przetłumaczyć i ocenić odnalezione publikacje.

Przed drugą wojną światową w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkało około 10 tys. Żydów, co stanowiło około jednej trzeciej mieszkańców miasta.

Źródło: PAP

Drukuj