12 października 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odsłonięto pomnik ku czci żydowskich mieszkańców miasta – ofiar II wojny światowej.

Pomnik stanął przy ul. Starokunowskiej niedaleko miejsca, w którym przed wojną znajdowała się synagoga.

Z inicjatywą upamiętnienia Żydów wystąpiło kilka lat temu Towarzystwo Przyjaźni Polska–Izrael, reprezentowane przez koordynatora ochrony pamięci Adama Aptowicza. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęto decyzję, że w mieście powstanie pomnik upamiętniający ostrowieckich Żydów, którzy zginęli podczas wojny.

– Przed II wojną światową Żydzi stanowili ponad jedną trzecią mieszkańców Ostrowca – przypomniał podczas ceremonii prezydent miasta Jarosław Górczyński.

W uroczystości wziął udział między innymi Szmuel Ariel, którego dziadkowie mieszkali w Ostrowcu przed i w czasie wojny. Kadisz odmówił rabin Jehuda Lejb Halsztok, którego dziadek był znanym cadykiem z Ostrowca Św. Obecni byli też przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Włodzimierz Kac i rabin Yehoshua Ellis.

Drukuj