Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1827 506    
1862 628 93 14,8%
1900   ok. 100  
2008 2 331    
Drukuj