Genealogia

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Herszel Frydman
Miejsce: Opatów
Datowanie: około 1894
Nazwisko: Frydman
Imię: Herszel
Data urodzenia: około 1894
Miejsce pobytu: Opatów
Data emigracji: po 1927
Kraj emigracji: Wielka Brytania
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8717. Materiały do emigracji kontynentalnej Opatów-Ostrowiec 1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajga Kampel
Miejsce: Opatów
Datowanie: 22.06.1876
Nazwisko: Kampel
Nazwisko panieńskie: Drelich
Imię: Fajga
Drugie imię: Perla
Data urodzenia: 22.06.1876
Miejsce urodzenia: Opatów
Imię ojca: Lejbuś
Imię matki: Hinda
Nazwisko panieńskie matki: Bojman
Imię żony / męża: Abram
Drugie imię żony / męża: Tanchem
Data emigracji: 12.1919
Kraj emigracji: Brazylia
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 1547. Paszporty konsularne lit. K. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszek Frydman
Miejsce: Opatów
Datowanie: około 1894
Nazwisko: Frydman
Imię: Herszek
Data urodzenia: około 1894
Miejsce pobytu: Opatów
Kraj emigracji: Wielka Brytania
Miejsce emigracji: Londyn
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Israel Wagman
Miejsce: Opatów
Datowanie: około 1890
Nazwisko: Wagman
Imię: Israel
Data urodzenia: około 1890
Miejsce pobytu: Opatów
Wykonywany zawód: krawiec
Kraj emigracji: Luksemburg
Miejsce emigracji: Luksemburg
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Frymeta Erlichman
Miejsce: Opatów
Datowanie: około 1899
Nazwisko: Erlichman
Imię: Frymeta
Data urodzenia: około 1899
Miejsce pobytu: Opatów
Data emigracji: po 1927
Kraj emigracji: Belgia
Miejsce emigracji: Bruksela
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8717. Materiały do emigracji kontynentalnej Opatów-Ostrowiec 1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Wajcblum
Miejsce: Opatów
Datowanie: około 1.01.1908
Nazwisko: Wajcblum
Imię: Sura
Data urodzenia: około 1.01.1908
Miejsce pobytu: Opatów
Adres: ul. Szeroka 43, Opatów
Data emigracji: po 1927
Kraj emigracji: Belgia
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8717. Materiały do emigracji kontynentalnej Opatów-Ostrowiec 1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Stanisław Ajzenbaum
Miejsce: Opatów
Datowanie: około 1.01.1891
Nazwisko: Ajzenbaum
Imię: Stanisław
Data urodzenia: około 1.01.1891
Miejsce pobytu: Opatów
Data emigracji: po 1927
Kraj emigracji: Niemcy
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8717. Materiały do emigracji kontynentalnej Opatów-Ostrowiec 1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajgla Piotrowska
Miejsce: Opatów
Datowanie: 8.11.1906
Nazwisko: Piotrowska
Imię: Fajgla
Drugie imię: Laia
Data urodzenia: 8.11.1906
Imię ojca: Majer
Imię matki: Masia
Nazwisko panieńskie matki: Szucht
Miejsce pobytu: Opatów
Inne miejsce pobytu: Kielce
Adres: ul. Rynek 8, Kielce
Kraj emigracji: Argentyna
Miejsce emigracji: Buenos Aires
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1366. Wydawanie paszportów w celu rodzinnym do Argentyny 1926. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.