W Opatowie pod adresem pl. Obrońców Pokoju 33 zachowała się kamienica, wystawiona zapewne na przełomie XIX i XX w., należąca niegdyś do rodziny Mandelbaumów, od 1893 r. właścicieli Zakładów Chemicznych „Kantorja” w Opatowie. Jest to obiekt murowany, dwupiętrowy, pod względem szaty dekoracyjnej odbiegający od sąsiednich budynków w pierzejach rynku.

Drukuj