Podczas drugiej wojny światowej na terenie cmentarza Niemcy rozstrzelali wiele osób pochodzenia żydowskiego. Tu również grzebano ofiary egzekucji oraz ciała Żydów zabitych lub zmarłych w getcie opatowskim.

Drukuj