Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu ludności
1782 1 183 150 12,68%
1832 2 231 213 9,55%
1840   285 10,5%
1852 3 090 316 10,23%
1861 2 551 307 12,03%
1880   244  
1900   236 4,9%
1925   180  
1931   107  
1933   112 1,6%
1936   83  
1938   58  
1939   34  
2008 10 036    
Drukuj