Od 1824 r. dzieci żydowskie w Oleśnie uczyły się w szkole ewangelickiej. W pierwszym roku było ich 52. Od 1825 r. tutejsza gmina żydowska partycypowała w utrzymaniu szkoły ewangelickiej[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] http://www.olesno.pl/files/webmaster/file/historia/referat_o_zydach.doc [stan na 7 VII 2010].