Data Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1740 728
1795 1013
1804 777
1811 778
1816 940
1821 1023
1825 1206
1828 1133
1831 1102 8 0,73%
1834 1110
1837 1064
1840 1166
1843 1270
1846 1509
1849 1516 13[1.1] 0,86%
1852 1646–1877 44–70 2,67–3,73%
1855 1647 56 3,40%
1875 2640
1880 2467
1885 2466 111 4,50%
1890 2563 79 3,08%
1895 2503 67 2,68%
1925 2797
1933 3630
1939 4236
2006 7591

Źródła:

  • Sembrzycki  J. K., Olsztynek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. VII, Warszawa 1886, s. 516;
  • Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990. Landkreis Osterode [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/osterode.html|http://www.verwaltungsgeschichte.de/osterode.html [dostęp: 10.06.2014].
  • Toeppen M., Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004, ss. 102, 110;
  • Wakar A., Olsztynek, [w:] Ostróda. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1976, s. 155;
  • Wakar A., Z dziejów Olsztynka, [w:] Olsztynek i okolice, Olsztyn 1970, ss. 75–76;
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, t. 7, 2002, s. 104.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Po 1849 r. – przyp. red.