• Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007.
  • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
  • Sembrzycki J. K., Olsztynek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. VII, Warszawa 1886.
  • Sokołowski F., Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001.
  • Toeppen M., Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004.
  • Wakar A., Z dziejów Olsztynka, [w:] Olsztynek i okolice, Olsztyn 1970.
  • Wakar A., Olsztynek, [w:] Ostróda. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1976.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, t. 7, 2002.

 

Drukuj