Dawid ben Samuel ha-Lewi -

- Dawid ben Samuel ha-Lewi - Dane osobowe
Data urodzenia: około 1586
Miejsce urodzenia: Włodzimierz
Data śmierci: 1 stycznia 1667
Miejsce śmierci: Lwów
Zawód: rabin
Powiązane miejscowości: Lublin, Lwów, Poznań, Potylicz, Ostróg

Dawid ben Samuel ha-Lewi (ok. 1586 Włodzimierz Wołyński – 1667 Lwów) – rabin, autor dzieł religijnych.

Dawid ben Samuel ha-Lewi pochodził z rodziny wybitnych talmudystów. Od mniej więcej 1618 r. pełnił funkcję rabina Potylicza w pobliżu Rawy Ruskiej. Wyjechał jednak do Poznania, gdzie był asesorem. Powrócił na Wołyń, tym razem do Ostroga. Wybrano go rabinem oraz rektorem miejscowej jesziwy. W czasie powstania Chmielnickiego w 1648 r. przebywał na Morawach. W 1652 r. został rabinem Lwowa, a także rabinem ziemskim rusko-podolsko-bracławskim oraz zwierzchnikiem lwowskiej jesziwy. Był również delegatem na Sejm Żydów Korony. Podczas jego obrad zasłynął jako komentator i autor responsów dotyczących rytuału. Niektóre jego orzeczenia uzyskały, dzięki uchwałom Sejmu Czterech Ziem z 1683 r., moc obowiązującą również w późniejszych stuleciach. Największe uznanie przyniosło mu dzieło Turej zahaw (hebr. Złote kolumny), będące komentarzem do poszczególnych traktatów Szulchan Aruch Józefa ben Efraima Karo. W późniejszych latach oba teksty były drukowane obok siebie.

Podczas oblężenia Lwowa w 1655 r. rodzina Dawida ben Samuela bardzo ucierpiała, a podczas tumultu w 1664 r. zginęło dwóch jego synów. Tragiczne doświadczenia sprawiły, że zaczął się interesować mistyką. Wysłał nawet swojego syna i pasierba do Sabataja Cwi, aby zbadali, czy jest on prawdziwym mesjaszem. Podobno wrócili do Lwowa z prezentem oraz listem od Sabataja Cwi do Dawida ben Samuela.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.