W Policach w latach 30. XIX w. mieszkało kilka rodzin żydowskich. Było ich wystarczająco dużo, aby mogły one utworzyć niewielką gminę. W mieście funkcjonował cmentarz żydowski. Najwięcej, bo aż 60 osób pochodzenia żydowskiego mieszkało tam w latach 50. i 60. tego samego wieku. Dalsze losy społeczności żydowskiej w Policach nie są znane.

Nota bibliograficzna:

  • Stettin (Pommern), [w:] Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 3, Gütersloh 2008, szp. 3953.
Drukuj