Getto w Pilźnie zostało utworzone w czerwcu 1942 r. Na niewielkiej przestrzeni ulokowano ponad 1 200 Żydów z Pilzna i okolicznych wiosek. Teren getta został zlikwidowany jesienią
1942. Wówczas wywieziono większość Żydów do getta w Dębicy[1.1].
Getto w Pilźnie mieściło się w na tzw. „starej targowicy” a jego granice rozciągały się wzdłuż obecnej ul. Legionów (od mostu na Dulczy) i dzisiejszej ul. Słowackiego (niegdyś ul. Marycjusza). Przestrzeń getta zamykała rzeka Dulcza. Getto obejmowało zarówno zabudowania przy placu targowym jak i przy ul. Legionów i Słowackiego. Obecnie w tym miejscu znajduje się plac Kilińskiego – wraz z kilkoma zabudowaniami. Brak jakiejkolwiek tablicy informacyjnej.
Położenie: 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004, s. 122