Archiwum Państwowe w Krakowie, Skład reprezentacji żydowskich gmin wyznaniowych według przynależności partyjnej, Urząd Wojewódzki w Krakowie, sygn. 32a, ss. 3039-3061

Drukuj