Pińczowska gmina wyznaniowa była jedną z najliczniejszych w województwie sandomierskim i jedną z największych w Małopolsce. W połowie XVIII w. liczba ludności pochodzenia żydowskiego miała wynosić ponad 5000 osób. W spisie z 1765 r. wspomina się o 474 rodzinach żydowskich zamieszkujących 153 domy. Pod koniec XVIII w. ludność religii mojżeszowej stanowiła ponad 60 % ogółu mieszkańców miasta [1.1]. Według spisu z 1765 r. w mieście mieszkało ponad 2049 starozakonnych, w tym ponad połowę stanowiły kobiety.

W okresie dwudziestolecia gmina wyznaniowa żydowska posiadała 4 976 członków czyli ok. 720 rodzin [1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Z. Guldon, J. Wijaczka, Ludność Pińczowa w XVI-XVIII, w: Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji naukowej w Starachowicach 17 X 1987 r., Kielce 1989, s. 54.
  • [1.2] Archiwum Państwowe w Kielach, Urząd Wojewódzki Kieleckie I (1918-1939), Budżet gminy wyznaniowej w Pińczowie, 1927, sygn. 1601, k. 4.