Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1808 1693 105 6,2
1837 4392 721 16,5
1860   ok. 900  
1871 6106 1039 17
1895 5970 550 9,2
1910 8020 289 3,6
1921 7730 116 1,5
1932 10 000 50 0,5

Dane bibliograficzne:

  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1909, s. 704.
  • Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 166.
Drukuj