Szkoła religijna dla dzieci (niem. Religionsschule) rozpoczęła działalność w 1856 roku. W skład komisji szkolnej weszli: L. Benjamin, Elkan Sternberg, Salomon Goldtschimdt, Hirsch Guttmacher, W. Krotoschiner, Abraham Margolit i J. Michelsohn. W latach 1858–1860 szkołą kierował dr Michael Silberstein. Kiedy w latach 18671871 dyrektorem szkoły był dr Bernhard Bär, uczęszczało do niej 230 dzieci. W 1901 r., kiedy kierował nią rabin dr Bernhardt Königsberger, liczba uczniów spadła do 79[1.1].  

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, KoschminBromberg 1909, s. 704.