W 1852 r. otwarto Szkołę Ewangelicko-Żydowską (niem. Evangelisch-Jüdische Schule). Mieściła się ona przy Breslauer Straße. W 1857 r. przemianowano ją na Ewangelicką Szkołę Miejską (niem. Evangelische Stadtschule), a w 1870 r. została zamieniona w Niemiecką Szkołę Obywatelską (niem. Deutsche Bürgerschule).

Pracowali w niej także nauczyciele żydowscy. Wśród nich znalazł się m.in. kantor[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1909, s. 705.