W latach 20. XIX w. w Pleszewie wybudowano niewielki budynek, w którym znajdowała się łaźnia rytualna. Obok niej mieścił się pierwszy pleszewski dom modlitwy[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1909, s. 697.