Synagoga w Pleszewie znajdowała się przy ul. Ogrodowej. Grunt pod jej budowę zakupił w 1830 r. Carl Stragierowicz. Niedługo po tym na działce stanął murowany, orientowany budynek na planie prostokąta. W ścianie wschodniej umieszczono półkolistą, płytką blendę oraz schodkowe obramienie szczytu. Synagoga była wielokrotnie remontowana i przebudowywana, zainstalowano w niej elektryczne oświetlenie oraz ogrzewanie. 

Po 1918 r., kiedy to Pleszew znalazł się w Polsce, synagoga była nieprzerwanie użytkowana. W czasie II wojny światowej Niemcy zdewastowali budynek. Po wojnie służył jako magazyn. Mimo remontu przeprowadzonego w latach 70. XX w., budynek znajduje się obecnie w bardzo złym stanie. Dostęp do synagogi utrudnia wzniesiony od jej frontu budynek banku.

Nota bibliograficzna:

  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1909, ss. 697-698.
Drukuj