Na początku lat  20. XIX w. w powiększającej się społeczności żydowskiej w Pleszewie pojawił się plan wzniesienia własnego domu modlitwy. Zakupiono w tym celu działkę, na której wybudowano piętrowy budynek, który służył jako dom modlitwy. Obok zbudowano mykwę oraz mieszkanie dla rabina. W domu modlitwy później znajdował się bejt ha-midrasz rabina Eliasa Guttmachera. Budynki te zostały rozebrane jeszcze w XIX wieku[1.1]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1909, s. 697.