Jako miasto przemysłowe, Pabianice w okresie międzywojennym posiadały dużą grupę reprezentantów proletariatu, w której ok. 1/3 stanowili robotnicy i rzemieślnicy żydowscy. Środowisko zrzeszało się przede wszystkim w partiach politycznych, takich jak bardzo silne tutaj Polska Partia Socjalistyczna i Bund (ale także syjoniści i Aguda), a także w związkach zawodowych. Te ostatnie, ściśle związane z działalnością partyjną, miały dwojaki charakter. Z jednej strony były to organizacje funkcjonujące w poszczególnych zakładach, z drugiej – tworzone dla określonej profesji, np. Związek Kamaszników czy Związek Szewców[1.1]. Waga żydowskich pabianckich organizacji związkowych była tak duża, że na czele pierwszego Judenratu, powołanego już we wrześniu 1939 r., stanęło trzech przedstawicieli organizacji partyjnych i właśnie związków zawodowych[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Pabianice [online] http://web.archive.org/web/20090929195446/http://www.diapozytyw.pl/pl/site/slady_i_judaica/pabianice [dostęp: 24.07.2014]; Oficjalny Portal Miejski [online] http://www.um.pabianice.pl/informator-miejski/historia-miasta/historia [dostęp: 24.07.2014].
  • [1.2] Pabianice, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 1036.