Nie wiadomo czy fakt, że gmina żydowska w Połczynie-Zdroju już w połowie XVIII wieku zatrudniała grabarza był jednoznaczny z tym, że posiadała ona już wówczas własny cmentarz. Można jedynie przypuszczać, że miejscowy kirkut został założony w XVIII bądź też w XIX wieku. Znajdował się on przy drodze w odległości ok. 1,5 km na zachód od miasta, pomiędzy torami kolejowymi prowadzącymi do Złocieńca (Falkenburg) i Świdwina (Schievelbein), i otoczony był drzewami. Jego powierzchnia, zarówno przed wojną, jak i obecnie, wynosi ok. 0,3 ha. Lista nazwisk dorosłych członków gminy zmarłych w latach 1854-1938, wraz z dokładniejszymi danymi o nich, umieszczona jest w książce[1.1] . Jest to niestety lista niekompletna, na jej podstawie można przyjąć jednak, że pod koniec lat 30. wieku XX na miejscowym cmentarzu pochowanych było ok. 250 osób, z czego ponad połowę stanowiły dzieci, nie wymienione w tej liście. Podczas Nocy Kryształowej (9/10 listopad 1938 roku) cmentarz został zbeszczeszczony, natomiast w roku 1970 zburzono istniejący jeszcze wówczas mur cmentarny, a zachowane nagrobki zlicytowano. Ok. roku 1990 na terenie dawnego kirkutu można było jeszcze odnaleźć trzy macewy, a dwa lata później już tylko jedną, która także została zniszczona latem 1996 roku (wg innych źródeł na cmentarzu zachowało się jeszcze do siedmiu nagrobków[1.2]). Wytrwały poszukiwacz mógł jeszcze natknąć się na tym obszarze na odłamki bądź też fundamenty grobowców, datowane na XIX wiek. W kwietniu 1998 roku na tyłach cmentarza ustawiona została tablica informacyjna z napisem w języku polskim, wskazująca na jego dawną lokalizację [1.3]. Mimo niewielkiego znaczenia zabytkowego oraz braku większej troski o współczesne losy cmentarza, ma on dużą wartość dla historii miasta jako pamiątka po społeczności, której w Połczynie obecnie już nie ma.
 

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Gerhard Salinger, tom IV, op.cit., s. 1043-1044.
  • [1.2] http://www.polczynzdroj.pl/o-miejscowosci-377/cmentarz--1636/, [stan na 9 września 2008].
  • [1.3] http://fodz.pl/?d=10&id=236&l=pl, [stan na 9 września 2008]., http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-p.html, [stan na 9 września 2008].