Dom modlitwy w Prostkach był wzmiankowany w 1873 roku[1.1].

Kwestię tego, czy w miasteczku powstała synagoga, należy natomiast uznać za otwartą. Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933 (Berlin 1933) dość skrupulatnie rozróżniający pomiędzy domami modlitwy i synagogami, podaje w Prostkach literalnie istnienie „synagogi”, chociaż nie wspomina jej adresu. Warto też zwrócić uwagę na długotrwałą obecność kantora. W 1932 r. był nim Towie Zilberman, zapewne jako ostatni. Wiadomo też, że do Prostek przyjeżdżał ełcki rabin Benno Fein.

Lokalizacja obiektu nie jest znana.

Bibliografia

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, ss. 27–28.
  • Kossert A., Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Kreis Lyck, „Hagen-Lycker Brief” 2000, nr 58.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] A. Kossert, Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Kreis Lyck, „Hagen–Lycker Brief” 2000, nr 58, s. 57.