• Einwohnerbuch der Stadt Lyck in Ostpr. Sowie der Gemeinde Prostken und der Ortschaften des Kreises Lyck, Lyck 1930.
 • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Kossert A., Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Kreis Lyck, „Hagen-Lycker Brief” 2000, nr 58.
 • Koziełło–Poklewski B., Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921–1933, Olsztyn 1995.
 • Kujawski W., Śniardwy. Szlak wodny, Olsztyn 2007.
 • Nowik M., Zagłada Żydów na ziemi łomżyńskiej, Warszawa 2006.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.
 • Skowronnek F., Księga Mazur, Olsztyn 2002.
 • Spector Sh., The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, New York 2001.
 • Tragarz duchów. Zbiór podań ludowych z Mazur, oprac. J. Łapo, Dąbrówno 2007.
   

 

Drukuj