Prostki zostały lokowane w 1482 roku. Swój rozwój zawdzięczały położeniu na styku historycznych granic Prus, Litwy i Mazowsza. Słynęły przede wszystkim z istniejącego po dziś dzień najstarszego w środkowo-wschodniej Europie słupa granicznego z 1545 r. oraz miejsca bitwy wojsk prusko-brandenbursko-szwedzkich z oddziałami armii Rzeczypospolitej i Tatarów z 1656 r. (bitwy znanej z kart Potopu Henryka Sienkiewicza). Poprowadzenie przez osadę linii kolejowej z Białegostoku do Ełku (1866 r.) i Królewca (1870 r.) przyczyniło się do silnego rozwoju miejscowości. Do 1945 r. leżały w powiecie ełckim rejencji olsztyńskiej (do 1905 r. — gąbińskiej). Po II wojnie światowej znalazły się w granicach województw: białostockiego (do 1975 r.), suwalskiego (w latach 1975–1998) i warmińsko-mazurskiego (od 1999 r.). Współcześnie Prostki zamieszkuje ok. 2,5 tys. osób (podobnie jak w 1939 r.). Obecnie to duża wieś z małomiasteczkową zabudową, koncentrującą się wokół wydłużonego placu targowego.

Drukuj