Genealogia

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Sura Chilowicz
Miejsce: Kraków
Datowanie: 05.1886
Nazwisko: Chilowicz
Nazwisko panieńskie: Kwaśniewska
Imię: Sura
Data urodzenia: 05.1886
Miejsce urodzenia: Proszowice
Imię ojca: Jonasz
Imię matki: Hinda
Miejsce pobytu: Kraków
Adres: ul. Augustiańska 15, Kraków
Źródła: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 424. Sprawy paszportowe A-Ł 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Alter Hęcinski
Miejsce: Kraków
Datowanie: 1903
Nazwisko: Hęcinski
Imię: Alter
Data urodzenia: 1903
Miejsce urodzenia: Proszowice
Miejsce pobytu: Kraków
Adres: ul. Estery, Kraków
Wykonywany zawód: ogrodnik
Źródła: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 417. Sprawy paszportowe H-J 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jakób Blim
Miejsce: Proszowice
Datowanie: Brak daty
Nazwisko: Blim
Imię: Jakób
Miejsce pobytu: Proszowice
Kraj emigracji: Argentyna
Źródła: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.