Dzięki zaangażowaniu Simone Hofmann z Niemiec udało się odnowić cmentarz żydowski w Proszowicach. W piątek, 12 października 2012 r. odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Simone Hofmann wraz z mężem Ralphem Hofmannem zadbali o odnowienie miejsca pamięci oraz ufundowali tablicę. Dzięki temu córka wypełniła wolę swojego zmarłego ojca, który urodził się w Proszowicach. W uroczystości obok fundatorów uczestniczyli władze Proszowic, przedstawiciele Gminy Żydowskiej, rabin Arie Gur, prof. Jan Woleński, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz młodzi mieszkańcy miasta.

Teraz na proszowickim cmentarzu żydowskim stoi pomnik oraz mur z fragmentami starych tablic nagrobnych. Teren został posprzątany, wykarczowano drzewa samosiejki, odświeżono płytę pomnika, na nowo ułożono kostkę chodnikową oraz naprawiono ogrodzenie. Firma, która zajęła się posprzątaniem cmentarza, będzie również dbała o dalsze utrzymanie porządku w tym miejscu. Cmentarz odwiedzają wycieczki z Izraela, każdego roku przyjeżdża około tysiąca osób.

Źródło:

  • Dziennik Polski, Barbara Ciryt, Odnowiony kirkut i pamięć o ofiarach Holocaustu (15.10.2012)
Drukuj