Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1808 1 169 102 8,7%
1857 2 219 954 43%
1880 2 433 1 260 51,8%
1921 2 506 802 32%
1929 2 453 769 31,3%
1933   795  
1937   707  
1940   ok. 800  
2008 1 222    
Drukuj