W
okresie międzywojennym zarejestrowano jedno stowarzyszenie, 22 listopada 1932
r. powstało Stowarzyszenie Dobroczynności Gemiłus Chesed[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] M.Kaczmarkiewicz,
    Stowarzyszenia...op. cit., s. 77