W XII w. osada, wieś wzmiankowana 1388; prawa miejskie prawdopodobnie przed 1400; własność Poddębskich; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); w XIX w. rozwój sukiennictwa i przemysłu włókienniczego; 1870 utrata praw miejskich; ożywienie gosp. w okresie międzywojennym związane z budową 1933 linii kol.; od 1934 ponownie miasto; w czasie okupacji niem. 1939–45 wcielone do III Rzeszy, 1940–42 getto (ok. 1,5 tys. osób, wywiezione do ośrodka zagłady w Chełmnie); 1943–44 oddział roboczy jeńców sowieckich; 1956–75 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj