Rabini w Poznaniu:

 • 1389–1393 – Pechno
 • 1455 – Mojżesz Mariel
 • 1474–1508 – Mojżesz Minz – Mojżesz syn Izaaka ha-Lewi Minz (Menz), wcześniej rabin w Landau i Bambergu
 • pierwsza połowa XVI w. – Menachem Mendel Frank – później rabin w Brześciu Litewskim
 • pierwsza połowa XVI w. – Mojżesz
 • 1527–1551 – Samuel Margoliot – słynny kabalista, potomek Salomona syna Izaaka (RaSzi)
 • 1551–1557 – Salomon Lieberman z Eisenstadt vel Salomon syn Judy Lejbusza 
 • 1557– – Aaron – wcześniej rabin w Pradze
 • 1580–1581 – Eliezer Aszkenazi Rofe (–1586, Kraków) – Eliezer Aszkenazi syn Eliasza Rofe vel Lejzer Aszkenazi ben Belijan, w 1576 r. rabin w Cremonie
 • 1581– – Salomon Lieberman (ponownie)
 • 1585–1588 – Juda Lejb Löwe MaHaRal (ok. 1520, Poznań – 1609, Praga) – Juda Lejb syn Becalela vel Wielki Rabin Löwe vel MaHaRal z Pragi, w okresie 1553–1573 rabin w Nikolsburgu (czes. Mikulov), nadrabin Moraw. W 1573 r. osiadł w Pradze, gdzie przeszedł do legendy jako wybitny kabalista i cudotwórca, który miał ożywić glinianą postać Golema. Po kilku latach w Poznaniu, w 1588 r. odszedł na stanowisko rabina Pragi.
 • 1592–1594/1597 – Juda Lejb Löwe MaHaRal (ok. 1520, Poznań – 1609, Praga) (ponownie)
 • 1599–1612 – Mordechaj Jaffé (ok. 1525, Czechy – 1612, Poznań) – Mordechaj syn Abrahama Jaffé, od 1572 r. rabin w Grodnie, potem w Krzemieńcu, Lublinie i Pradze (1592–1599). Potomkowie mieszkali w Poznaniu jeszcze w XX wieku
 • 1612–1629 – Symeon Zeew Wolf (1550, Poznań – 1631, Praga) – wcześniej rabin w Lublinie (od 1578) i Przemyślu (1584–1621), później w Wiedniu (1629)
 • 1630–1633/1635 – Chaim syn Izaaka ha-Kohen – wnuk rabina Löwe, po córce Vögele; wcześniej rabin we Frankfurcie nad Menem 
 • 1638–1641 – Mojżesz Mendeles (– przed 1650, Poznań) – Mojżesz syn Izajasza Menachema vel Rabbi Mendeles, później rabin we Frankfurcie nad Menem i Pradze
 • 1642–1658 – Szeftel Horowic (– 1660, Wiedeń) – Szeftel lub Sabataj syn Izajasza Horowic, wcześniej główny kaznodzieja (darszan) w Pradze, rabin w Fürth i Frankfurcie nad Menem, potem rabin w Wiedniu (1658–1660)
 • 1668–1685 – Izaak syn Abrahama – wcześniej rabin w Łucku i Wilnie (od 1664)
 • 1689–1704 – Naftali syn Izaaka ha-Kohen (1649, Ostrów – 1719, Konstantynopol) – przed 1689 rabin w Ostrowie, w latach 1704–1771 –we Frankfurcie nad Menem
 • 1714–1732 – Jakub syn Izaaka (– 1732, Poznań)
 • 1732–1736 – Jakub Mordechaj syn Naftalego Kohena (– 1736, Poznań) – zmarł w czasie procesu o rzekomy mord rytualny
 • 1774–1776 – Rafael Süsskind (1722, Inflanty – 1803, Altona) – Rafael syn Jekutiela Süsskinda ha-Kohen, wcześniej rabin w Rakowie (od 1744), Wiłkomierzu, Mińsku (1757), Pińsku (1763), a później, w okresie 1776–1799, w rabinacie Trzech Gmin (Altona, Hamburg, Wandsbeck)
 • 1777–1778 – Josef Cwi Hirsz Janow – Josef Cwi Hirsz syn Abrahama Janow, pełnił urząd przez cztery miesiące, później rabin w Fürth
 • 1780–1801 – Josef syn Pinchasa vel ha-Caddik
 • 1801–1806 – Mojżesz Samuel syn Pinchasa (–1806, Poznań) – brat poprzednika, wcześniej rabin w Tarnopolu
 • 1815–1837 – Akiba Eger (1761, Eisenstadt – 1837, Poznań) – vel Akiba syn Mojżesza Guens, wcześniej rabin Mirosławca (od 1791)
 • 1839–1852 – Salomon Eger (1785, Leszno – 1852, Poznań) – syn Akiby Egera
 • 1853–1872 – Salomon Plessner (1797, Wrocław – 1883, Poznań) – w 1862 r. powstaje gmina reformowana, a gmina ortodoksyjna nosi miano Gminy Jedności
 • 1872–1913 – Wolf Feilchenfeld (1827, Głogów – 1913, Poznań) – wcześniej rabin w Düsseldorfie (od 1855)
 • 1914–1928 – Jakub Freimann (1866, Kraków – 1937, Szpindlerowy Młyn) – wcześniej rabin w Dolnych Kounicach (1890–1893) i Holešovie (1893–1916) na Morawach, od 1928 r. w Berlinie
 • 1929–1939 – Dawid Szyja Sender (1903, Dobrzyń nad Wisłą – 1940?, zginął w Zagładzie) – od 1929 r. podrabin, od 1935 r. rabin

Rabini gminy reformowanej Israelit Brüdergemeinde:

 • 1862–1871 – Joseph Perles (1835, Baja – 1894, Monachium)
 • 1872–1921 – Philipp Bloch (1841, Tworóg – 1923, Berlin)

Bibliografia

 • Muszyński L., Poznańscy rabini, [w:] Żydowskie gminy wyznaniowe. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. 1, Wrocław 1995.
 • Kawski T., Rabini na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918/20-1939, [w:] Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego, Słupsk 2008.
Drukuj