Cmentarz wojenny – teren tzw. Leszkowa, założony w 1915 r. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków[1.1]. Chowano na nim jeńców z armii państw Ententy zmarłych w pilskim obozie jenieckim, istniejącym tu w latach I wojny światowej. Jedna z jego części przeznaczona była dla żołnierzy rosyjskich wyznania mojżeszowego. W 1915 r. ze składek jeńców na terenie kwatery wzniesiono pomnik upamiętniający pochowanych tu Żydów, mający kształt masywnej, prostokątnej kolumny zwieńczonej gwiazdą Dawida. Większość nagrobków miała formę identycznych steli, także zwieńczonych pozłacaną gwiazdą Dawida.[1.2]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] http://www.geocities.com/Athens/Stage/9921/pl/m_pila.htm
  • [1.2] http://www.kirkuty.xip.pl/pila.htm