Cmentarz żydowski w Puńsku znajduje  się na wzgórzu, około 500 metrów na zachód od centrum wsi, przy ulicy Sudawskiej. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1712 roku, choć cmentarz może być starszy, ponieważ powstanie gminy datuje się na początek XVII wieku. Większość nagrobków miała prostą formę, bez zdobień, co świadczy o małej zamożności puńskich Żydów. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy zmuszali okoliczną ludność do wywożenia kamieni z cmentarza i topienia ich w bagnie. Wojnę przetrwało jedynie około dwudziestu macew. 
Dziś na terenie nekropolii o powierzchni 0,66 ha można odnaleźć pojedyncze nagrobki. Cmentarz jest częściowo ogrodzony. Wpisany do rejestru zabytków, decyzja WKZ: 534/884/d/91.

Drukuj